nowy list referencyjny

nowy list referencyjny

Po zakończeniu kolejnego etapu rozbudowy magazynów paliw płynnych w Solino,gdzie wykonawcą prac była firma Rembis z Janikowa,a my dostarczaliśmy jej komplet armatury na potrzeby tej inwestycji -w uznaniu naszej

pracy- otrzymaliśmy od Rembisu stosowny list referencyjny.

Copyright © 2013 OMNIA Raczyńscy - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl